Amsterdam – In het GEms-gebied in de Noordzee onderzoekt Oranje-Nassau Energie B.V. (ONE) de mogelijkheden van gaswinning. ONE start een vervolgonderzoek naar de winbaarheid van in het gebied gevonden aardgas. Het traject tot goedkeuring voor daadwerkelijke gaswinning zal enkele jaren duren.

(Klicken Sie hier für Deutsch – PDF)

Het GEms-gebied strekt zich uit over de Nederlandse en Duitse Noordzee ten noorden van de monding van de rivier de Eems. Een consortium van drie partijen, naast ONE zijn dat Discover Exploration Limited en EBN B.V., vond er aardgas dat mogelijk winbaar is. Deze conclusie trekken de bedrijven naar aanleiding van twee proefboringen in het gebied. De gasvondst en de opgedane inzichten leiden tot een nieuwe fase, waarin vervolgonderzoek zal plaats vinden en waarin de ontwikkeling van de eerder gedane gasvondst verder zal worden uitgewerkt.

 

Meerdere stappen

Het vervolgonderzoek richt zich onder meer op hoe het gevonden aardgas gewonnen kan worden. De focus van ONE ligt hierbij op een milieuverantwoorde en veilige uitvoering. Een Milieu Effect Rapportage (MER), die meer inzicht geeft in de mogelijke gevolgen van gaswinning op de omgeving, is daarom een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Het traject tot goedkeuring voor gaswinning bestaat uit meerdere stappen en diverse vergunningen, waarvan de eerste op korte termijn wordt aangevraagd. Tevens zal in dit traject een zogenoemd winningsplan worden ingediend, waarin wordt beschreven hoe ONE op een veilige en verantwoorde wijze gas beoogt te gaan produceren. Het volledige goedkeurings- en besluitvormingsproces om te komen tot daadwerkelijke gaswinning zal naar verwachting zeker twee jaar duren.

 

Proefboringen

In de zomer van 2017 vond de eerste proefboring plaats in het GEms-gebied. Begin 2018 volgde een tweede proefboring. Op beide locaties werd aardgas aangetroffen. De resultaten van de proefboringen tonen aan dat in het GEms-gebied meerdere ondergrondse reservoirs aanwezig zijn die mogelijk aardgas bevatten. Deze opgedane inzichten geven aanleiding tot vervolgonderzoek in het gebied. De verwachting is dat dit vervolgonderzoek tot nieuwe proefboringen in het GEms-gebied zal leiden.

ONE en haar partners willen de reeds eerder gestarte dialoog met stakeholders voortzetten en hen proactief informeren over en betrekken bij het traject tot goedkeuring voor eventuele gaswinning, verder onderzoek in het gebied en mogelijk nieuwe proefboringen. ONE wil samen met stakeholders verkennen welke zorgen er bij hen leven in verband met gaswinning in het GEms-gebied en hoe zij bij de ontwikkeling van het gebied betrokken willen worden. Aan deze dialoog met stakeholders, gestart op initiatief van ONE, hecht ONE veel waarde.

 

Mediacontact Nederland:

 

Alex de Vries, MSL Nederland

alex.de.vries@mslgroup.com

+31651119205